Adres

Informacje zgodnie z ustawą o telemediach

Operator tej witryny

QuestionPro Ltd.
Friedrichstrasse 171
10117 Berlin, Niemcy
Tel: + 49 30 91607401
Fax: + 49 30 91607402

E-Mail: obsługa klienta @questionpro. De
Sieć: www.questionpro.com

Dyrektor zarządzający: Mike Wilde
Sąd rejestrowy: sąd rejonowy Charlottenburg
Numer rejestru: 176682 B
Identyfikator podatkowy zgodnie z § 27 a ustawy o podatku obrotowym: DE815634367

Inspektor ochrony danych zgodnie z art. 38 federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) i art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO))

Felix Bornstein
ISICO Datenschutz GmbH
W Hamburger Bahnhof 4
10557 Berlin
Prywatność@questionpro. De
Tel: + 49 30 91607401
Fax: + 49 30 91607402


zdjęcie kredytów

Korzystamy ze zdjęć, dzieł sztuki i ilustracji z następujących portali graficznych:

»Stock.adobe.com/de/
»123rf.com
»IStockphoto.com


Nota o odpowiedzialności
Mimo starannej kontroli treści nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Za treść powiązanych stron odpowiedzialni są wyłącznie ich operatorzy.

Wyraźnie sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku przez osoby trzecie do wysyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, o które nie prosiliśmy wyraźnie.

Zawartość tej witryny nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana ani udostępniana stronom trzecim w celach komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody. Bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody QuestionPro Nie wolno wykorzystywać żadnego procesu w celu uzyskania jakichkolwiek znaków towarowych, logo lub innych zastrzeżonych informacji (w tym tekstu, grafiki lub układu strony) z QuestionPro angażować.

O zawartości strony i dzieła na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, adaptacja, dystrybucji lub jakiegokolwiek wykorzystywania poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie tej strony są dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile zawartość tej witryny jest tworzony przez operatora, prawa autorskie osób trzecich, są przestrzegane. W szczególności, zawartość osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli dowiedzą się o naruszenie praw autorskich, prosimy o podpowiedź. Na zgłoszenie naruszenia, usuniemy zawartość natychmiast.


Haftungsausschluss
1. Treść prezentacji internetowej

Operator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość informacji dostępnych w serwisie. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych przez użycie lub niewykorzystanie dostarczonych treści lub przez użycie niewłaściwych lub niekompletnych treści są zasadniczo wykluczone, chyba że można wykazać, że operator działał umyślnie lub rażąco zaniedbał błąd istnieje. Wszystkie oferty są niezobowiązujące. Operator wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, dodawania lub usuwania poszczególnych stron lub całej oferty online bez wcześniejszego powiadomienia lub do zaprzestania oferty na określony czas lub na stałe.

2. Verweise und Linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do innych, w szczególności stron trzecich stron internetowych, zwanych dalej również „linkami”, za które operator nie ponosi odpowiedzialności, obowiązek odpowiedzialności wejdzie w życie tylko wtedy, gdy operator treści i Ma wiedzę na temat informacji zawartych na stronach i byłoby technicznie możliwe i uzasadnione zapobieganie ich wykorzystywaniu w przypadku nielegalnych treści i tematów. Dlatego autor wyraźnie oświadcza, że ​​odnośne strony były wolne od nielegalnych i niezgodnych z prawem treści i ofert w momencie umieszczania na nich linków. Operator nie ma również żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt lub orientację treści stron, do których prowadzą linki. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści na wszystkich połączonych stronach internetowych, które zostały zmienione po umieszczeniu linku. Niniejsze oświadczenie odnosi się do wszystkich linków i odsyłaczy umieszczonych we własnej prezentacji internetowej, a także do wszystkich wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, tablicach przypiętych i listach mailingowych utworzonych przez operatora. Za niezgodne z prawem, nieprawdziwe lub niekompletne informacje, aw szczególności za szkody wynikające z korzystania lub niewykorzystania takich treści odpowiada wyłącznie dostawca strony internetowej, do której odsyłacz odsyłający, a nie osoba, która podaje jedynie link do odpowiedniej oferty online .

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Wydawca stara się przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, obrazów, fragmentów filmów i wideo oraz tekstów użytych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, obrazy, fragmenty filmów i wideo oraz teksty, które sam wykonał lub do grafik, które są wolne od licencji, dokumenty audio, obrazy, klipy filmowe i wideo oraz teksty. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione w ofercie online i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Wniosek, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich, nie powinien być wyciągany wyłącznie na podstawie samej specyfikacji! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego operatora należą wyłącznie do operatora stron. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, materiałów zdjęciowych, fragmentów filmów i wideo oraz tekstów w innych mediach elektronicznych lub drukowanych i publikacjach jest zabronione bez wyraźnej zgody operatora.

4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, do której zostały skierowane. Jeżeli poszczególne treści lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, już lub nie bez wyjątku, aktualnemu stanowi prawnemu, pozostałe obszary dokumentu pozostają nienaruszone pod względem treści i ważności.

Twórz, przeprowadzaj i oceniaj ankiety online szybko i łatwo za pomocą internetowego oprogramowania ankietowego QuestionPro