Zgodność z RODO i ochrona danych w UE

Twórz i przeprowadzaj ankiety online zgodne z RODO za pomocą QuestionPro - To jest takie proste! Tutaj znajdziesz instrukcje, jak wdrożyć dyrektywę UE o ochronie danych

Twórz i przeprowadzaj ankiety online zgodne z RODO za pomocą QuestionPro - To jest takie proste! Tutaj znajdziesz instrukcje, jak wdrożyć dyrektywę UE o ochronie danych

Klienci oprogramowania ankietowego QuestionPro

Klienci oprogramowania ankietowego QuestionPro

Badania RODO

Przeprowadzaj ankiety zgodne z RODO

Dla użytkowników QuestionPro- Platforma ankietowa, aby ułatwić przeprowadzanie zgodnych z RODO ankiet i gromadzenie danych, wprowadziliśmy procedurę zapewniającą, że wszystkie dane, które są przesyłane za pośrednictwem QuestionPro są zbierane w UE za pomocą ankiet, są zgodne z RODO. Poniżej znajdziesz instrukcje, jak założyć konto użytkownika.

Ustalenie zgodności z RODO

Zaloguj się na swoje konto użytkownika, a następnie kliknij ZGODNOŚĆ. Tutaj możesz aktywować zgodność z RODO. Dla użytkowników, którzy QuestionPro na naszym europejskim serwerze zgodność z RODO jest już ustawiona. Sprawdź więc, czy Twoje konto użytkownika jest obsługiwane na serwerze Unii Europejskiej. Informacje te można znaleźć w prawym dolnym rogu w ciemnoszarym polu pod CENTRUM DANYCH.

Zapewnij zgodność

Włącz zgodność z ankietą GDPU

Czy zgodność z RODO jest aktywna?

Po przejściu do przeglądu zgodności kliknij Prywatność i aktywuj Zgodność z RODO, jeśli nie została jeszcze aktywowana. Pod aktywacją RODO znajdziesz pola formularza, w których możesz wpisać informacje o swojej firmie, przepisach o ochronie danych oraz o właściwym organie ochrony danych w Twoim kraju. Prośby od uczestników ankiety o przeglądanie wysłanych danych i ich usuwanie można również znaleźć w tym interfejsie użytkownika.

Prawo do bycia zapomnianym

RODO zapewnia prawo do bycia zapomnianym i prawo wglądu do danych. QuestionPro weź to pod uwagę, dając uczestnikom ankiety możliwość złożenia wniosku o przeglądanie i usuwanie danych z ankiety. W tym celu uczestnicy ankiety znajdą w stopce każdej ankiety odsyłacz do ochrony danych. Jeśli ten link zostanie wywołany, uczestnicy ankiety zobaczą wszystkie podane przez nich informacje dotyczące ochrony danych, a także wprowadzone dane ankietowe i prośbę o ich usunięcie.

Prawo do bycia zapomnianym w ankietach

Masz pytania dotyczące zgodności z RODO?

Z przyjemnością pokażemy Ci w pokazie na żywo i w wybranym przez Ciebie dniu, jak ustawić zgodność z RODO na koncie użytkownika. Jeśli tak, to najpierw zarejestruj darmowe konto użytkownika QuestionPro jeszcze nie używać. Tutaj znajdziesz → Zarejestruj się za darmo

QuestionPro Demo na żywo

Twórz, przeprowadzaj i oceniaj ankiety online szybko i łatwo za pomocą internetowego oprogramowania ankietowego QuestionPro