EKSEMPEL PÅ INFOGRAFISK

Eksempel på evalueringsundersøkelse

Opprett, gjennomfør og evaluer online-undersøkelser raskt og enkelt med den nettbaserte undersøkelsesprogramvaren QuestionPro