KONTAKTER

Informasjon i henhold til telemedialoven

Operatør av dette nettstedet

QuestionPro Ltd
Friedrichstrasse 171
10117 Berlin, Tyskland
Tel: + 49 30 91607401
Fax: + 49 30 91607402

E-Mail: kundeservice @questionpro. De
Internett: www.questionpro. Med

Administrerende direktør: Mike Wilde
Registerrett: Charlottenburg tingrett
Registreringsnummer: 176682 B
Moms-ID i henhold til § 27 a omsetningslover: DE815634367

Databeskyttelsesansvarlig i samsvar med seksjon 38 i Federal Data Protection Act (BDSG) og artikkel 37 i General Data Protection Regulation (GDPR))

Felix Bornstein
ISICO Datenschutz GmbH
På Hamburger Bahnhof 4
10557 Berlin
personvern@questionpro. De
Tel: + 49 30 91607401
Fax: + 49 30 91607402


fotokredite

Vi bruker fotografier, kunstverk og illustrasjoner fra følgende bildeportaler:

»Stock.adobe.com/no/
»123rf.com
»IStockphoto.com


Ansvarsvarsel
Til tross for forsiktig innholdskontroll, tar vi ikke ansvar for innholdet i eksterne lenker. Innholdet på de koblede sidene er eneansvarlig for operatørene.

Vi motsetter herved uttrykkelig bruk av kontaktdataene som er publisert som en del av avtrykkplikten fra tredjeparter til å sende reklame- og informasjonsmateriell som ikke er uttrykkelig bedt om.

Innholdet på dette nettstedet kan ikke kopieres, distribueres, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjeparter for kommersielle formål uten uttrykkelig skriftlig tillatelse. Uten forutgående uttrykkelig skriftlig samtykke fra QuestionPro Du må ikke bruke noen prosess for å utlede varemerker, logoer eller annen proprietær informasjon (inkludert tekst, grafikk eller sideoppsett) fra QuestionPro å involvere.

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf Diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen autors bzw. Erstellers. Nedlastinger und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit dø Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber Erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitt wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.


Haftungsausschluss
1. Innholdet i nettpresentasjonen

Operatøren påtar seg ikke noe ansvar for aktualitet, korrekthet, fullstendighet eller kvalitet på informasjonen som er tilgjengelig på nettstedet. Ansvarskrav mot forfatteren vedrørende materiell eller immateriell skade forårsaket enten ved bruk eller ikke-bruk av innholdet som er levert, eller ved bruk av feil eller ufullstendig innhold er i utgangspunktet ekskludert, med mindre operatøren kan vises å ha handlet forsettlig eller grovt uaktsom feil eksisterer. Alle tilbud er uforpliktende. Operatøren forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre, legge til eller slette enkeltsider eller hele online-tilbudet uten forhåndsvarsel, eller å avslutte tilbudet i en viss periode eller permanent.

2. Verweise und Links

I tilfelle direkte eller indirekte referanser til andre, spesielt tredjeparts nettsteder, heretter også referert til som "lenker", som er utenfor operatørens ansvar, vil en ansvarsforpliktelse bare tre i kraft hvis operatøren av innholdet og Har kunnskap om informasjon på sidene, og det ville være både teknisk mulig og rimelig for ham å forhindre bruk av det i tilfelle ulovlig innhold og emner. Forfatteren erklærer derfor uttrykkelig at de aktuelle sidene var fri for ulovlig og ulovlig innhold og tilbud på det tidspunktet de ble lenket. Operatøren har heller ingen innflytelse på gjeldende og fremtidige design eller orienteringen av innholdet på de lenkede sidene. Derfor tar han herved uttrykkelig avstand fra alt innhold på alle linkede nettsteder som ble endret etter at lenken ble opprettet. Denne uttalelsen refererer til alle lenker og referanser som er angitt i den egen internettpresentasjonen, samt til alle oppføringer i gjestebøker, diskusjonsfora, pin-boards og adresselister satt opp av operatøren. Tilbyderen av nettstedet som lenken henviser til, er utelukkende ansvarlig for ulovlig, feil eller ufullstendig informasjon og spesielt for skader som følge av bruk eller ikke-bruk av slikt innhold, men ikke den som bare lenker til det respektive online tilbudet .

3. Opphavsrett og varemerkerett

Forlaget bestreber seg på å observere opphavsretten til grafikk, lyddokumenter, bilder, film- og videoutdrag og tekster som brukes i alle publikasjoner, å bruke grafikk, lyddokumenter, bilder, film- og videoutdrag og tekster han har laget selv eller til grafikk som er lisensfrie, lyddokumenter, bilder, film- og videoklipp og tekster. Alle merker og varemerker som er navngitt i det elektroniske tilbudet og muligens beskyttet av tredjeparter, er underlagt uten begrensning av bestemmelsene i gjeldende varemerkerett og eierrettighetene til den respektive registrerte eieren. Konklusjonen om at varemerker ikke er beskyttet av tredjeparts rettigheter, bør ikke trekkes utelukkende på grunnlag av den spesifikasjonen! Opphavsretten til publiserte gjenstander opprettet av operatøren selv forblir utelukkende hos operatøren av sidene. Enhver duplisering eller bruk av slik grafikk, lyddokumenter, bildemateriale, film- og videoutdrag og tekster i andre elektroniske eller trykte medier og publikasjoner er ikke tillatt uten uttrykkelig tillatelse fra operatøren.

4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses

Denne ansvarsfraskrivelsen er å betrakte som en del av internettpublikasjonen som du ble henvist fra her. Hvis individuelt innhold eller individuelle formuleringer av denne teksten ikke, ikke lenger eller ikke uten unntak tilsvarer den nåværende juridiske situasjonen, forblir de gjenværende områdene av dokumentet upåvirket av innhold og gyldighet.

Opprett, gjennomfør og evaluer online-undersøkelser raskt og enkelt med den nettbaserte undersøkelsesprogramvaren QuestionPro