KONTAKTY

Informace podle zákona o telemédiích

Provozovatel tohoto webu

QuestionPro Sro
Friedrichstrasse 171
10117 Berlín, Německo
Tel: + 49 30 91607401
Fax: + 49 30 91607402

E-Mail: služby zákazníkům @questionpro. De
Web: www.questionpro.com

Výkonný ředitel: Mike Wilde
Rejstříkový soud: okresní soud v Charlottenburgu
Registrační číslo: 176682 B
DIČ podle § 27 a zákona o dani z obratu: DE815634367

Pověřenec pro ochranu osobních údajů v souladu s oddílem 38 federálního zákona o ochraně údajů (BDSG) a článkem 37 obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR))

Felix Bornstein
ISICO Datenschutz GmbH
V Hamburger Bahnhof 4
10557 Berlin
Soukromí@questionpro. De
Tel: + 49 30 91607401
Fax: + 49 30 91607402


Fotografické kredity

Používáme fotografie, umělecká díla a ilustrace z následujících obrazových portálů:

»Stock.adobe.com/de/
»123rf.com
»IStockphoto.com


Oznámení o odpovědnosti
Navzdory pečlivé kontrole obsahu nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatelé.

Tímto výslovně vznášíme námitky proti použití kontaktních údajů zveřejněných v souvislosti s otiskovou povinností třetími stranami k zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů.

Obsah tohoto webu nesmí být kopírován, distribuován, měněn nebo zpřístupňován třetím stranám pro komerční účely bez výslovného písemného souhlasu. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti QuestionPro Nesmíte použít žádný proces k odvození jakýchkoli ochranných známek, log nebo jiných vlastnických informací (včetně textu, grafiky nebo rozvržení stránky) z QuestionPro zapojit.

Podle obsahu stránky a práce na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Reprodukce, úpravy, distribuce nebo jakékoliv využití mimo hranice autorského práva vyžadují písemný souhlas autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční účely. Pokud je obsah na tomto webu vytvořený provozovatelem, jsou respektovány autorská práva třetích stran. Zejména, jsou obsah třetích stran jako takové označeny. Pokud by jste si vědomi porušení autorských práv, žádáme o náznak. Po oznámení o porušení, budeme odstranit obsah okamžitě.


Haftungsausschluss
1. Obsah webové prezentace

Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu informací dostupných na webových stránkách. Nároky na odpovědnost vůči autorovi týkající se materiálních nebo nehmotných škod způsobených buď použitím nebo nepoužitím poskytovaného obsahu nebo použitím nesprávného nebo neúplného obsahu jsou zásadně vyloučeny, pokud nelze prokázat, že provozovatel jednal úmyslně nebo hrubě nedbale chyba existuje. Všechny nabídky jsou nezávazné. Provozovatel si výslovně vyhrazuje právo měnit, přidávat nebo mazat jednotlivé stránky nebo celou online nabídku bez předchozího upozornění, nebo na určitou dobu nebo trvale nabídku přerušit.

2. Verweise und Odkazy

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na jiné, zejména webové stránky třetích stran, dále jen „odkazy“, za které neručí provozovatel, by povinnost odpovědnosti vstoupila v platnost, pouze pokud by provozovatel obsahu a Má znalosti o informacích na těchto stránkách a bylo by pro něj technicky možné a rozumné zabránit jejich použití v případě nezákonného obsahu a témat. Autor proto výslovně prohlašuje, že relevantní stránky neobsahovaly nezákonný a nezákonný obsah a nabídky v době, kdy byly propojeny. Provozovatel také nemá žádný vliv na současný a budoucí design nebo orientaci obsahu odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od jakéhokoli obsahu na všech odkazovaných webech, který byl změněn po vytvoření odkazu. Toto prohlášení se týká všech odkazů a odkazů nastavených ve vlastní internetové prezentaci, jakož i všech záznamů v knihách hostů, diskusních fórech, nástěnkách a seznamech adresátů nastavených provozovatelem. Poskytovatel webové stránky, na kterou odkaz odkazuje, nese výhradní odpovědnost za nezákonné, nesprávné nebo neúplné informace a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužívání takového obsahu, avšak nikoli osoba, která pouze odkazuje na příslušnou online nabídku .

3. Autorské právo a právo ochranných známek

Vydavatel se snaží dodržovat autorská práva ke grafikám, zvukovým dokumentům, obrazům, filmovým a video výňatkům a textům použitým ve všech publikacích, používat grafiku, zvukové dokumenty, obrázky, filmové a video výňatky a texty, které sám vytvořil, nebo ke grafice, která jsou bezlicenční, zvukové dokumenty, obrázky, filmy a videoklipy a texty. Všechny značky a ochranné známky uvedené v online nabídce a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením příslušného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích stran, by neměl být učiněn pouze na základě pouhé specifikace! Autorské právo na publikované objekty vytvořené samotným provozovatelem zůstává pouze provozovateli stránek. Jakákoli duplikace nebo použití takové grafiky, zvukových dokumentů, obrazových materiálů, výňatků z filmů a videa a textů v jiných elektronických nebo tištěných médiích a publikacích není bez výslovného souhlasu provozovatele povoleno.

4. Právní platnost tohoto prohlášení

Toto zřeknutí se odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, na kterou jste zde byli odkázáni. Pokud jednotlivé obsahy nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již nebo bez výjimky současnému právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu nedotčeny svým obsahem a platností.

Vytvářejte, provádějte a vyhodnocujte online průzkumy rychle a snadno pomocí webového průzkumového softwaru QuestionPro